Sancaklı Köyü Arı Ürünleri Projesi

Sancaklı Köyü Arı Ürünleri Ambalajlama, Paketleme ve Depolama Tesisi Projesi, Ege Orman Vakfı tarafından yürütülen, İzmir Kalkınma Ajansı’nın Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği bir projedir.

Ekonomik gücünün yetersiz olması, İzmir ve çevresindeki tüm bölge arıcılarına eşit uzaklıkta yer alması sebebiyle seçilen Sancaklı Köyü’nün, “Bal Köy” olarak anılacak şekilde markalaştırılması hedeflenmiştir. Sancaklı Köyü Arı Ürünleri Ambalajlama, Paketleme ve Depolama Tesisi projesinde Sancaklı Köyü’nün kullanılmayan ilköğretim okulu ve bahçesi yaklaşık 10 ay içinde üretim tesisi haline getirilmiş, bu projeyle tesiste Sancaklı Köyü’nden 10 kişiye istihdam olanağı sağlanarak köylünün ekonomik seviyesini yükseltilmiştir. Tesisten alınacak yıllık kar payının bir kısmı da köyün kalkınmasına harcanmak üzere köy muhtarlığına devredilmiştir.

Proje kapsamında İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı arıcılara arı ürünlerinin üretim ve pazarlama teknikleri eğitimi ile Sancaklı Köyü yerel halkından 10 kişiye paketleme ekipman ve makinelerinin kullanım eğitimi verilmiştir.

Proje Künyesi:

Proje Sahibi: Ege Orman Vakfı

Proje Ortakları: Karşıyaka Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği, Ege Tarımsal Araştırma Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası

Proje İştirakçileri:   Ege TV ve İzmir İl Tarım Müdürlüğü

Proje Destekçileri: Bakioğlu Holding ve Bakioğlu Holding kuruluşlarından Bakiş AŞ.


ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sertifikası Sahibiyiz