Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği

Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği

Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği; Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri, Baknet AŞ, Ege Orman Vakfı ve diğer kurucu üyelerinin bir araya gelmesiyle 2014 yılında, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, Hayat Boyu Öğrenme ilkesi çerçevesinde meslek edindirme ve geliştirmeye yönelik eğitim ve farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuştur.

HBODER; başta çevre, tarım, ormancılık, enerji, bilgi-iletişim teknolojileri, esnek ambalaj ve baskı sektörleri olmak üzere birçok alanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda mesleki gelişime yönelik araştırmalar ve projeler yürütmekte, ulusal/uluslararası kuruluşlar ile iş birliği içinde toplumsal farkındalıkları arttırmak üzere eğitimler yaparak değer yaratmaktadır.

Zero Carbon Point Projesi

Proje Künyesi:

Proje Sahibi: Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği

Proje Ortakları:

  • Ege Orman Vakfı,
  • RENAC energy & climate gGmbH (Almanya)

Proje İştirakçileri: Karşıyaka Belediyesi

Proje Destekçileri: Bakioğlu Holding Kuruluşlarından Bakiş AŞ.ve Baknet A.Ş.

“Zero Carbon Point Projesi” 900'ü aşkın başvuru içerisinden seçilerek Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu V. Dönem (CSD-V) Hibe Programı kapsamında desteklenen ilk 40 proje arasında yer almıştır. Projenin genel hedefi karbon farkındalık noktası oluşturarak Türkiye ve AB üye ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları arasında kurulan sürdürülebilir diyaloğa katkıda bulunmaktır. 210.453.-Euro bütçeye sahip, 01.04.2019-30.06.2020 tarihleri arasında yürütülen proje ile İzmir ili Karşıyaka ilçesinde sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunan faaliyetlerin yerinde gözlemlenebileceği, yenilenebilir enerji sektörü bileşenlerinin günlük hayata adaptasyonu ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında iyi uygulama örneklerinin sergilendiği “Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi” kurulmuştur.

Sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü unsurlarından biri olan eğitimi kullanarak çevresel ve sosyal etki yaratma potansiyeli bulunan Merkez’de iklim değişikliğine adaptasyon konusunda ekolojik düşünen, doğal sistemleri anlayan ve birlikte hareket eden genç liderler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi'nde uygulanmak üzere; iklim eylemi, temiz ve sürdürülebilir enerji, sıfır karbon ekonomisi, atık yönetimi, yeşil ekonomi, Avrupa Birliği Çevre ve Enerji politikaları konularında yeni nesil eğitim ekipmanları ile gerçekleştirilen, interaktif bir eğitim programı hazırlanmıştır. Merkez’in yönetimi ve koordinasyonu her yıl 25 bin kişiye eğitim veren Ege Orman Vakfı tarafından sağlanacaktır.

Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi

Proje Künyesi:

Proje Sahibi: Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği

Proje Ortakları:

  • Ege Orman Vakfı,
  • Türkiye Ormancılar Derneği,
  • RENAC energy & climate gGmbH (Almanya),
  • Osrodek Badawczo Edukacyjny w Zielonowie (Polonya)

Proje İştirakçileri: Karşıyaka Belediyesi, İzmir Ticaret Borsası, Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu, Özel Ege Lisesi Lisesi,

Proje Destekçileri: Bakioğlu Holding

“Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi” 1000’i aşkın başvuru içerisinden seçilerek Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu VI. Dönem (CSD-VI) Hibe Programı kapsamında desteklenen ilk 34 proje arasında yer almıştır. Projenin genel hedefi ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi, tecrübe paylaşımı ve iş birliğinin arttırılması ile Türkiye ve AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunun gelişmesine katkı sağlamaktır. Toplam bütçesi 162.234,63 Euro olan proje, 01.04.2021 tarihinde başlamıştır ve 12 ay sürecektir. Proje kapsamında 15-18 yaş aralığındaki gençler uzmanlar ve eğitimcilerle birlikte çalışarak çevre ve enerji konularında yaratıcı ve yenilikçi eğitim materyallerinin yer alacağı tamamlayıcı ve dijital bir bilgi sağlama platformu ile mobil uygulama oluşturacaktır. Aynı zamanda sürdürülebilir bir iletişim sistemi olarak tasarlanacak çevrimiçi platform; gençlerin eğitimleri için güncel dijital kaynaklara erişebilecekleri, kariyerleri için kapasitelerini geliştirebilecekleri, AB Enerji, Çevre, Eğitim ve Kültür politikaları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri açık kütüphane olarak da kullanılabilecektir.

Farklı ve yenilikçi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecek faaliyetler arasında; fiziksel ve interaktif kavramsal çerçeve toplantıları, e-öğrenme nesnelerinin tasarlanması, hackathon/ideathon ve proje pazarı etkinlikleri yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası kurumlar ölçeğinde tekrarlanabilme özelliğine sahip proje ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri arasında yer alan Nitelikli Eğitim, İklim Eylemi, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar maddelerine katkıda bulunulması ve 2019-2027 AB Gençlik Stratejisi ile uyumlu olarak yeşil yakalı gençlerin sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Türk İşletmeler İçin Çevresel Ayak İzi Projesi

Proje Künyesi:

Proje Ortakları: The Carbon Trust, Ege Orman Vakfı, Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği,

Proje İştirakçileri: İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (A.O.S.B), Polibak Plastik Film Sanayi A.Ş., Ege TV 

Proje Uygulama Süresi: 15.02.2016-15.02.2017/ 12 Ay

Proje Uygulama Bölgesi: İzmir- Türkiye, Londra-İngiltere

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu VI–Çevre Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin hedefi Doğa Koruma ve İklim Eylemi öncelik alanlarına uygun olarak AB üye ülkelerinde iklim değişikliğini azaltma konusunda yapılan çalışmaların, çevre koruma eylemlerinin ve gerçekleştirilen uygulamaların aktarımı ve adaptasyonunun sağlanmasıdır.

Proje kapsamında Türkiye'de üretilen özellikle ihracata yönelik ürünler için çevresel ayak izinin oluşturulması ve belgelendirilmesi konularında AB üye ülkelerinde yapılan çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri aktarılmış, pilot olarak seçilen sektörlerde İzmir’de üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını (ve potansiyel olarak su kullanımını) azaltmak için bir eko-etiketleme sistemi kurulmuştur.

Baskı-ambalaj, yapı kimyasalları, çimento ve cam sektörlerinde faaliyet gösteren 5 pilot şirkette üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını azaltmak, doğal kaynakların verimli olarak kullanılmasına yardımcı olmak ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmek üzere karbon ayak izi ölçülmüş, belgelendirilmiş ve çevresel ayak izi etiketleri oluşturulmuştur.

Kurulan bu sistem ile Türk sanayisinin çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüşerek, dünya ihracatından daha fazla pay alması, bilinçlendirilen kurumsal ve bireysel tüketicilerin çevresel ayak izlerini azaltma yönünde tercihlerinin değişmesi hedeflenmiştir.

Adapting Our Future to Climate Change Projesi

Proje Künyesi:

Proje Sahibi: Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği

Proje Ortakları: 

  • Ege Orman Vakfı,
  • İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
  • İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa,
  • Osrodek Badawczo Edukacyjny w Zielonowie (OBEZ, Polonya)

Proje İştirakçileri: Menderes Belediyesi

Proje Uygulama Süresi: 15.12.2023-14.12.2024

Proje kapsamında iklim değişikliğine uyum konusunda doğanın bilgeliğinden ve stratejilerinden ilham alarak rejeneratif çözümlerin ve sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesini sağlayan biyomimikri yaklaşımı ile nanoteknolojinin temel alındığı bir eğitim müfredatı oluşturulacaktır. Eğitimler Ege Orman Vakfı’na ait zeytinlikte bulunan Ekoloji Eğitim Merkezi’nde ve orman içerisinde oluşturulacak istasyonlarda gerçekleştirilecek, hazırlanan içerikler öğretmenlere ve öğrencilere pilot eğitimler ile aktarılacaktır.  Projede doğanın model ve mentorluğu ile dünyadaki ekosistemlerin bir parçası olduğumuza dair farkındalığın oluşturulması için Türkiye ve AB’deki kuruluşlar arasında iyi uygulama ve tecrübe aktarımları da gerçekleştirilecektir.

Toplam bütçesi 159.619,80 Avro olan ve 12 ay sürecek projede 10-16 yaş arasındaki çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayan teknikler ile problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliğine karşı dirençli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Holding to Our Roots through Technology Projesi

Proje Künyesi:

Proje Ortakları: İzmir Ticaret Borsası, Ege Orman Vakfı, Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Üniversitesi, Institute of Entrepreneurship Development (IED, Yunanistan)

Proje İştirakçileri: İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Turuncu Dernek

Proje Uygulama Süresi: 01.10.2023-30.11.2024

Proje ile tarım sektörünün gelecekteki işgücü gereksinimlerini nicelik ve nitelik olarak karşılayabilen insan kaynağının eşitlik ve teknolojik dönüşüm temelinde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, 18-30 yaş arasında gençlerin ve tarım işçilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri konularındaki bilgi düzeyleri tespit edilerek, tarımda dönüşüme liderlik edebilmeleri için ihtiyaçları olan online ve yenilikçi bir eğitim sistemi tasarlanacaktır. Tarımda teknolojik uygulamalar, sürdürülebilir enerji ve girişimcilik ana başlıklarında farklı seviyelerde eğitim içerikleri hazırlanacaktır.

Toplam bütçesi 248.149,66 Avro olan ve 12 ay sürecek projede tarım ve gıda konularında eğitim alan gençler için eğiticinin eğitimi, genç çiftçiler ve öncelikli kadın olmak üzere tarım işçilerine yönelik teorik ve pratik eğitimler gerçekleştirilecek, pilot uygulama alanı olarak Ege Orman Vakfı’nın 30.000 ağaçlık zeytin plantasyon sahası kullanılacaktır.