Ege Orman Vakfı

Ege Orman Vakfı’nın temelleri, Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri’nin katkısıyla 1995 yılında İzmir Hava Limanı çevresine dikilen 70.000 fidanla hayat bulan Bakioğlu Ormanı’na dayanmaktadır.  Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen törende Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu’nun beyan ettiği “Ormanları korumak ve ülkemize yeni ormanlar kazandırmak yalnız devletin değil bu topraklarda yaşayan tüm bireylerin milli ve insani görevidir. Herkes bir orman oluştursa bölgemiz yemyeşil olur” düşüncesinden hareketle aynı yıl Ege Orman Vakfı kurulmuştur. Ege Orman Vakfı, kurulduğu günden bu yana, doğaseverlerin desteği ile milyonlarca fidan dikimini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Bakioğlu Holding; iklim değişikliğine çözüm sunan ormanlaştırma projelerinde kırsal kalkınmaya da önem vererek orman köylüsü ile birlikte karbon yutak alanları oluşturmaktadır. Aynı zamanda dünyamızı tehdit eden çevre sorunlarının çözümüne sürdürülebilir bir yaklaşımla katkıda bulunan Ege Orman Vakfı’nın projelerini desteklemekte ve her yıl doğaya yeni ormanlar kazandırarak kuruluşlarının karbon ayak izini azaltmaktadır.

Güneşten Ormanlar Projesi

Ege Orman Vakfı’nın İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle 2013 yılından bu yana devam ettirdiği “Güneşten Ormanlar” projesi 31 Temmuz 2014 tarihinden bu yana faaliyet göstermektedir. Menderes Oğlananası mevkiinde kurulan, 500kWp gücünde güneş enerjisi üretim kapasitesine sahip olan tesisle yılda 900.000 kWh’ın üzerinde enerji üretimi hedeflenmektedir. Tesis, Türkiye’de zemine kurulan güneş enerjisi sistemleri (foto voltaik güç sistemleri) arasında ilklerden birisi olma özelliğine sahiptir. Sistemde üretilen enerjinin küçük bir kısmı Ege Orman Vakfı zeytinliği için kullanılırken; ihtiyaç fazlası enerjiden elde edilen ekonomik değer, yine ağaçlandırma projelerinde değerlendirilmektedir. Temiz ve yenilenebilir enerjiye verilen önemi temsil eden bu proje sayesinde yılda 770 tonu aşkın karbon salımının da engellenmesi hedeflenmektedir.

Adım Adım Ekoturizm

Adım Adım Ekoturizm Projesi, Ege Orman Vakfı tarafından yürütülen, İzmir Kalkınma Ajansı’nın Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında desteklediği bir projedir. Proje, Menderes ilçesi Efemçukuru-Çatalca ve Bornova ilçesi Karagöl-Kayadibi güzergâhlarındaki doğal, tarihi ve yerel kültürel mirasın korunması, ekoturizm konusundaki bilgi ve farkındalık seviyesinin artırılması ve aynı güzergahlarda kır turizmi, ekoturizm ve doğa sporları gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır. Bu doğrultuda, belirlenen iki güzergâhta birer doğa yürüyüş parkuru düzenlenmiş ve ilgili köylerde birer eko-pazar kurulmuştur.

Projenin hem beklenen sonuçlara ulaşabilmesi hem de sürdürülebilirliğinin sağlanması için yöre halkının katılımına büyük önem verilmiş, bu kapsamda yöre halkından 60 kişiye ekoturizm konusunda uzman akademisyenler tarafından eğitimler verilmiştir. Bölgenin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri hakkındaki envanter bilgilerin bölgeyi ziyaret eden turistlere daha iyi aktarılabilmesi için her iki bölgeden seçilen 6 gönüllüye alan kılavuzluğu eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak konunun profesyonelleri tarafından verilmiştir.

Proje Künyesi:

Proje İsmi: Adım Adım Ekoturizm Projesi

Proje Sahibi: Ege Orman Vakfı

Proje İştirakçileri: Menderes Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi, Bakioğlu Holding, Ege TV

Proje Destekçileri: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilciliği, Çatalca S.S. Tarımsal Sulama Kooperatifi, Efemçukuru S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kayadibi Ege Yörükleri Derneği, Çatalca, Efemçukuru, Kayadibi Köyü Muhtarlıkları ve Ebruli Tur.

Sancaklı Köyü Arı Ürünleri Projesi

Sancaklı Köyü Arı Ürünleri Ambalajlama, Paketleme ve Depolama Tesisi Projesi, Ege Orman Vakfı tarafından yürütülen, İzmir Kalkınma Ajansı’nın Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği bir projedir.

Ekonomik gücünün yetersiz olması, İzmir ve çevresindeki tüm bölge arıcılarına eşit uzaklıkta yer alması sebebiyle seçilen Sancaklı Köyü’nün, “Bal Köy” olarak anılacak şekilde markalaştırılması hedeflenmiştir. Sancaklı Köyü Arı Ürünleri Ambalajlama, Paketleme ve Depolama Tesisi projesinde Sancaklı Köyü’nün kullanılmayan ilköğretim okulu ve bahçesi yaklaşık 10 ay içinde üretim tesisi haline getirilmiş, bu projeyle tesiste Sancaklı Köyü’nden 10 kişiye istihdam olanağı sağlanarak köylünün ekonomik seviyesini yükseltilmiştir. Tesisten alınacak yıllık kar payının bir kısmı da köyün kalkınmasına harcanmak üzere köy muhtarlığına devredilmiştir.

Proje kapsamında İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı arıcılara arı ürünlerinin üretim ve pazarlama teknikleri eğitimi ile Sancaklı Köyü yerel halkından 10 kişiye paketleme ekipman ve makinelerinin kullanım eğitimi verilmiştir.

Proje Künyesi:

Proje Sahibi: Ege Orman Vakfı

Proje Ortakları: Karşıyaka Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği, Ege Tarımsal Araştırma Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası

Proje İştirakçileri:   Ege TV ve İzmir İl Tarım Müdürlüğü

Proje Destekçileri: Bakioğlu Holding ve Bakioğlu Holding kuruluşlarından Bakiş AŞ.

Partnership for Twin Transition to a Green Future Projesi

Proje ile Türkiye ve Polonya’daki kentler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve diyaloğun iklim ve çevre ekseninde geliştirilmesi, yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve körfez kıyısında bulunan iki kentin iklim krizine karşı dirençli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Proje süresi boyunca yürütülecek faaliyetlerde yerel yönetimlerin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planlarının (SECAP) hazırlanması, dijital belediye uygulamalarının geliştirilmesi ve kentlilerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik metodoloji oluşturulması için teknik bilgi, deneyim ve iyi uygulama paylaşımları gerçekleştirilecektir.

120.664,50 Avro bütçeye sahip ve 12 ay sürecek proje kapsamında, SECAP ve benzeri yerel planların uygulanması ve izlenmesi için bütüncül ve yenilikçi araçlar hazırlanacak, başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşların iklim değişikliğine uyum, çevre, enerji, döngüsel ekonomi ve teknoloji tabanlı uygulamalar konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik yeşil ve dijital dönüşüm eğitimleri verilecektir.

Proje Künyesi:

Proje Ortakları: Karşıyaka Belediyesi, Ege Orman Vakfı, Gdynia Belediyesi (Polonya)

Proje İştirakçileri:   Katip Çelebi Üniversitesi

Proje Uygulama Süresi: 01.11.2023-31.10.2024