Faaliyetler

Geleceğe dair sorumluluğumuz baki...

Sürdürülebilir Üretim: Bakioğlu Grubu olarak, Grup Şirketleri'nin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını teşvik etmekteyiz. Bu doğrultuda Bakioğlu Holding ve Ambalaj Grubu Şirketlerimizin kendi elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden elde etmelerini sağlayacak yatırımları ve satın aldığımız elektrik enerjisinin “I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS)” sahibi yenilenebilir kaynaklarla üretim yapan servis enerji ve emisyon yönetimi sağlayıcılardan tedarik edilmesini sağlamaktayız. Grup Şirketlerimizden Bareks PE Tesisi’nde 2021 yılında devre aldığımız güneş enerjisi üretimi sistemleri faaliyet göstermektedir.